artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 182/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 404/2, położonej w Jałowęsach
artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 181/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 729/13, położonej w Opatowie
artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 179/2015

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisaji wyborczych
artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 178/2015

w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 177/2015

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zrządzonych na dzień 25 października 2015 roku.