artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 175/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 167/2015

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2016 rok
artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 172/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 160/2015

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 173/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 321/1, położonej w Karwowie