artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 145/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 165/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 2043/2, położonej w Opatowie
artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 164/2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 729/13 położonej w Opatowie
artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 163/2015

zmieniające zarządzenie w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2015 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna"
artykuł nr 85

Zarządzenie Nr 162/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 729/10, położonej w Opatowie