artykuł nr 86

Zarządzenie Nr 161/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 2041/4 położonej w Opatowie
artykuł nr 87

Zarządzenie Nr 159/2015

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 88

Zarządzenie Nr 158/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 89

Zarządzenie Nr 156/2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Oparowie
artykuł nr 90

Zarządzenie Nr 155/2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Oparowie