artykuł nr 96

Zarządzenie Nr 147/2015

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
artykuł nr 97

Zarządzenie Nr 149/2015

w sprawie rozłozenia na tarty zaległości czynszowej w tytułu najmu lokalu
artykuł nr 98

Zarządzenie Nr 152/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia VI przetargu na sprzedaż nieruchoności oznaczonej nr ewidencyjnym 935/5 i 935/6 położonej w Opatowie
artykuł nr 99

Zarządzenie Nr 151/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchoności oznaczonej nr ewidencyjnym 404/2 położonej w Jałowęsach
artykuł nr 100

Zarządzenie Nr 157/2015

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok