artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 238/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 2041/4 położonej w Opatowie
artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 235/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 228/2015

zmieniająca zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie rozliczenia dotacji
artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 237/2015

w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 234/2015

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Opatowie