artykuł nr 106

Zarządzenie Nr 142/2015

w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej w formie stypendium szkolnego
artykuł nr 107

Zarządzenie Nr 140/2015

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na terenie Miasta i Gminy Opatów, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
artykuł nr 108

Zarządzenie Nr 136/2015

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie pani Pani Joannie Bińczak
artykuł nr 109

Zarządzenie Nr 135/2015

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie Pani Annie Przygoda
artykuł nr 110

Zarządzenie Nr 138/2015

w sprawie powołania komisji odbioru i przekazania do użytku inwestycji "Poprawa warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Opatów - organizacja placu zabaw"