artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 225/2015

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 227/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/5 I 935/6, położonej w Opatowie
artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 223/2015

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2015 roku dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy
artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 219/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 217/2015

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej PGKiM Sp. z o.o. w Opatowie