artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 204/2015

w sprawie częściowego umorzenia zaległości, umorzenia odsetek oraz rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 222/2015

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie.
artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 221/2015

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie.
artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 220/2015

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Opatowskim Ośrodku Kultury w Opatowie
artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 215/2015

w sprawie ustalenia dodatkowego terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2015 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"