artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 213/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 211/2015

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2016 rok
artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 212/2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja
artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 210/2015

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 238/3, położonej w Opatowie
artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 209/2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 238/3, położonej w Opatowie