artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 207/2015

w sprawie wykazu nieruchoności przeznaczonej do zbycia oznaczonej nr ewidencyjnym 935/5 i 935/6 położonej w Opatowie przy ul. Partyzantów
artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 206/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 321/1, położonej w Karwowie
artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 208/2015

w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Opatowskim Ośrodku Kultury w Opatowie
artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 205/2015

w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Opatów oraz ustalenia opłat za korzystanie z tych obiektów.
artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 199/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok