artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 203/2015

w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 200/2015

w sprawie przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy Opatów na utrzymanie dróg-ulic gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie miasta Opatów
artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 198

w sprawie powołania składu osobowego i określenia działania Komisji Likwidacyjnej druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 197/2015

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 195/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok