artykuł nr 1

Uchwała Nr XV/141/2015

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 - 2029
artykuł nr 2

Uchwała Nr XV/140/2015

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2016 rok
artykuł nr 3

Uchwała Nr XV/139/2015

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
artykuł nr 4

Uchwała Nr XV/138/2015

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 786/5 położonej w Opatowie
artykuł nr 5

Uchwała Nr XV/137/2015

w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Opatów przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania