artykuł nr 56

Uchwała Nr X/86/2015

w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego
artykuł nr 57

Uchwała Nr X/85/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 58

Uchwała Nr X/84/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Opatów
artykuł nr 59

Uchwała Nr X/83/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 60

Uchwała Nr X/82/2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego