artykuł nr 66

Uchwała Nr IX/76/2015

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2043/2 położonej w Opatowie
artykuł nr 67

Uchwała Nr IX/75/2015

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 729/13 położonej w Opatowie
artykuł nr 68

Uchwała Nr IX/74/2015

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
artykuł nr 69

Uchwała Nr IX/73/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029
artykuł nr 70

Uchwała Nr IX/72/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok