artykuł nr 76

Uchwała Nr VIII/66/2015

w sprawie przygotowania zadań inwestycyjnych, na które możliwe jest pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
artykuł nr 77

Uchwała Nr VIII/65/2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego
artykuł nr 78

Uchwała Nr VIII/64/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 79

Uchwała Nr VIII/63/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 80

Uchwała Nr VIII/62/2015

zmieniająca uchwałę Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów