artykuł nr 11

Uchwała Nr XIV/131/2015

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Strzyżowice na lata 2015-2022"
artykuł nr 12

Uchwała Nr XIV/130/2015

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Jagnin na lata 2015-2022"
artykuł nr 13

Uchwała Nr XIV/129/2015

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Gojców na lata 2015-2022"
artykuł nr 14

Uchwała Nr XIV/128/2015

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 241/1 położonej w Tudorowie
artykuł nr 15

Uchwała Nr XIV/127/2015

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie