artykuł nr 101

Uchwała Nr VI/41/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 102

Uchwała Nr VI/40/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029
artykuł nr 103

Uchwała Nr VI/39/2015

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku
artykuł nr 104

Uchwała Nr VI/38/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
artykuł nr 105

Uchwała Nr VI/37/2015

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1794 położonej w Opatowie