artykuł nr 21

Uchwała Nr XIV/121/2015

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
artykuł nr 22

Uchwała Nr XIV/120/2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
artykuł nr 23

Uchwała Nr XIV/119/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
artykuł nr 24

Uchwała Nr XIV/118/2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
artykuł nr 25

Uchwała Nr XIV/117/2015

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na obszarze Gminy Opatów