artykuł nr 26

Uchwała Nr XIII/116/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części sołectw Lipowa i Kornacice
artykuł nr 27

Uchwała Nr XIII/115/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części sołectw Podole i Kornacice
artykuł nr 28

Uchwała Nr XIII/114/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części sołectw Lipowa, Podole, Rosochy, Adamów, Brzezie i Balbinów
artykuł nr 29

Uchwała Nr XIII/113/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części sołectw Jałowęsy i Zochcinek
artykuł nr 30

Uchwała Nr XIII/112/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów