artykuł nr 31

Uchwała Nr XIII/111/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029
artykuł nr 32

Uchwała Nr XIII/110/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 33

Uchwała Nr XIII/109/2015

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
artykuł nr 34

Uchwała Nr XIII/108/2015

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
artykuł nr 35

Uchwała Nr XIII/107/2015

w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowych położonych w Opatowie