artykuł nr 36

Uchwała Nr XIII/106/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
artykuł nr 37

Uchwała Nr XIII/105/2015

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającycm jast Gmina Opatów
artykuł nr 38

Uchwała Nr XII/104/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 39

Uchwała Nr XII/103/2015

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 238/3 położonej w Opatowie
artykuł nr 40

Uchwała Nr XII/102/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego