artykuł nr 41

Uchwała Nr XII/101/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029
artykuł nr 42

Uchwała Nr XII/100/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 43

Uchwała Nr XII/99/2015

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
artykuł nr 44

Uchwała Nr XII/98/2015

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016 - 2019 roku
artykuł nr 45

Uchwała Nr XII/97/2015

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie na kadencję 2016 - 2019 roku