artykuł nr 46

Uchwała Nr XI/96/2015

w sprawie odstąpienia od sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów
artykuł nr 47

Uchwała Nr XI/95/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029
artykuł nr 48

Uchwała Nr XI/94/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 49

Uchwała Nr XI/93/2015

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
artykuł nr 50

Uchwała Nr XI/92/2015

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie