artykuł nr 1

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 729/10
artykuł nr 2

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Jałowęsach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 404/2
artykuł nr 3

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 935/15
artykuł nr 4

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2041/4
artykuł nr 5

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 935/5 i 935/6