artykuł nr 21

Decyzja G.II.6824.18.2016

Załączniki:
Decyzja G.II.6824.18.2016MB
artykuł nr 22

Informacja

obrazek
artykuł nr 23

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 września 2016 roku ( tj. środa ) o godz. 12.30 w s...
artykuł nr 24

Decyzja G.II.6824.14.2016

artykuł nr 25

Informacja

obrazek