artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 142/2016

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie
artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 136/2016

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 140/2016

zmieniające Regulamin pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 139/2016

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji i założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2016-2022
artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 134/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok