artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 141/2016

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 729/20, położonej w Opatowie
artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 135/2016

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2017 rok
artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 138/2016

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/10, położonej w Opatowie przy ul. Partyzantów
artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 137/2016

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/15, położonej w Opatowie
artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 133/2016

w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu