artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 68/2016

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 130/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 128/2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Opatowie
artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 129/2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kobylanach
artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 118/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok