artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 119/2016

w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego w celu sprawdzenia stanu wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Opatów
artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 117/2016

w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie kotłowni położonej w Opatowie przy ul. Plac Obrońców Pokoju
artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 116/2016

w sprawie przystąpienia do naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie i powołania Komisji Rekrutacyjnej
artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 115/2016

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 85

Zarządzenie Nr 114/2016

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu