artykuł nr 86

Zarządzenie Nr 113/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
artykuł nr 87

Zarządzenie Nr 96/2016

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 88

Zarządzenie Nr 104/2016

sprawie funkcjonowania Miejskiego Monitoringu Wizyjnego na terenie Opatowa
artykuł nr 89

Zarządzenie Nr 112/2016

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 729/20, położonej w Opatowie
artykuł nr 90

Zarządzenie Nr 111/2016

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Lipowej