artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 180/2016

w sprawie wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 682/1, 683 i 684 położonej w Opatowie - zmieniono Zarządzeniem Nr 186/2016
artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 176/2016

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 729/20, położonej w Opatowie
artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 175/2016

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 2041/4, położonej w Opatowie
artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 174/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 172/2016

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Opatowskiego Ośrodka Kultury prowadzonego przez Gminę Opatów