artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 161/2016

zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 160/2016

zmieniające Regulamin pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 173/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 171/2016

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 170/2016

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/15, położonej w Opatowie