artykuł nr 11

Uchwała Nr XXVI/225/2016

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 642 położonej w Opatowie
artykuł nr 12

Uchwała Nr XXVI/224/2016

w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Opatów na lata 2016-2023
artykuł nr 13

Uchwała Nr XXVI/223/2016

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
artykuł nr 14

Uchwała Nr XXVI/222/2016

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2017 rok"
artykuł nr 15

Uchwała Nr XXVI/221/2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości