artykuł nr 21

Uchwała Nr XXV/215/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 - 2035
artykuł nr 22

Uchwała Nr XXV/214/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok
artykuł nr 23

Uchwała Nr XXIV/213/2016

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
artykuł nr 24

Uchwała Nr XXIV/212/2016

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
artykuł nr 25

Uchwała Nr XXIV/211/2016

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 682/7, 683 i 684 położonej w Opatowie