artykuł nr 36

Uchwała Nr XXII/200/2016

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 314/1 położonej w Gojcowie
artykuł nr 37

Uchwała Nr XXII/199/2016

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 313/1 położonej w Gojcowie
artykuł nr 38

Uchwała Nr XXII/198/2016

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 729/20 położonej w Opatowie
artykuł nr 39

Uchwała Nr XXII/197/2016

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Lipowej
artykuł nr 40

Uchwała Nr XXII/196/2016

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Lipowej