artykuł nr 46

Uchwała Nr XXII/190/2016

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
artykuł nr 47

Uchwała Nr XXII/189/2016

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego
artykuł nr 48

Uchwała Nr XXII/188/2016

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów
artykuł nr 49

Uchwała Nr XXI/187/2016

w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego
artykuł nr 50

Uchwała Nr XXI/186/2016

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów