artykuł nr 1

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016-2035

artykuł nr 2

PROJEKT - Uchwała Nr /2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia grudnia 2016 r. w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czerników Opatowski nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 181 położonej w Czernikowie Opatowskim

Załączniki:
Projekt uchwały359 KB
artykuł nr 3

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok

obrazek
Załączniki:
Uchwała - projekt179 KB
załącznik nr 2138 KB
załącznik nr 1161 KB
artykuł nr 4

Projekt - UCHWAŁA NR / /2016 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 30 grudnia 2016 rokuzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów

Załączniki:
Projekt77 KB
artykuł nr 5

Projekt - UCHWAŁA NR / /2016 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 30 grudnia 2016 rokuw sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Opatów przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

Załączniki:
Projekt 175 KB