artykuł nr 51

Projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów

Załączniki:
załącznikMB
Projekt160 KB
artykuł nr 52

Projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok

Załączniki:
Załącznik Nr 3117 KB
Załącznik Nr 2135 KB
Załącznik Nr 1159 KB
Projekt129 KB
artykuł nr 53

Projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 maja 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016-2035

Załączniki:
Projekt181 KB
artykuł nr 54

Projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/163/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów oraz planów miejscowych

Załączniki:
Projekt137 KB
artykuł nr 55

Projekt - UCHWAŁA Nr / /2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2016rw sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody

Załączniki:
Projekt127 KB