artykuł nr 31

Projekt - Uchwała Nr / /2016 Rady Miejskiej...

na sesję w dniu 30-08-2016
artykuł nr 32

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ...... 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Załączniki:
PROJEKT - Uchwały74 KB
artykuł nr 33

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ...... 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016-2035

artykuł nr 34

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ...... 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok

Załączniki:
Załącznik nr 2137 KB
Załącznik nr 1159 KB
PROJEKT - Uchwały178 KB
artykuł nr 35

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ...... 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów