artykuł nr 41

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ...... 2016 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Lipowej

Załączniki:
PROJEKT 354 KB
artykuł nr 42

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ...... 2016 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Lipowej

Załączniki:
PROJEKT 355 KB
artykuł nr 43

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ...... 2016 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 729/20 położonej w Opatowie

Załączniki:
PROJEKT350 KB
artykuł nr 44

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ...... 2016 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 49/44 położonej w Opatowie

Załączniki:
PROJEKT350 KB
artykuł nr 45

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ...... 2016 roku w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej oznaczonejnumerem ewidencyjnym 49/7 położonej w Opatowie

Załączniki:
PROJEKT349 KB