artykuł nr 46

Projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016?2035

Załączniki:
uchwała123 KB
artykuł nr 47

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2015 rok

Załączniki:
uchwała118 KB
artykuł nr 48

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Załączniki:
uchwała120 KB
artykuł nr 49

Projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok

Załączniki:
Załącznik nr 3 122 KB
Załącznik Nr 2139 KB
Załącznik Nr 1159 KB
uchwała130 KB
artykuł nr 50

Projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego

Załączniki:
Projekt521 KB