artykuł nr 16

Uchwała Nr 112/2016 VI Składu Orzekającego...

w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Opatów na 2017 rok
artykuł nr 17

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Opatowie z dnia......roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2017-2035

Załączniki:
Projekt UchwałyMB
artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 167/2016

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2017 rok