artykuł nr 11

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 729/20 o powierzchni 4000m2, dla której prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Opatowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych - KW KI1T/00002343/4.
artykuł nr 12

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2041/4
artykuł nr 13

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 935/15
artykuł nr 14

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Karwowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 321/1