artykuł nr 51

Uchwała Nr XXXI/280/2017

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 52

Uchwała Nr XXXI/279/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów i Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
artykuł nr 53

Uchwała Nr XXXI/278/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiedzy gminą a osobą fizyczną
artykuł nr 54

Uchwała Nr XXXI/277/2017

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
artykuł nr 55

Uchwała Nr XXXI/276/2017

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych parkingów miejskich znajdujących się na terenie Opatowia