artykuł nr 56

Uchwała Nr XXXI/275/2017

zmieniającą uchwałe w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów"
artykuł nr 57

Uchwała Nr XXXI/274/2017

w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki: pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela wspomagającego w przeszkolu publicznym oraz szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów-
artykuł nr 58

Uchwała Nr XXXI/273/2017

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Opatów za 2016 rok oraz prognozy na lata 2017 i 2018
artykuł nr 59

Uchwała Nr XXXI/272/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2017-2035
artykuł nr 60

Uchwała Nr XXXI/271/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok