artykuł nr 66

Uchwała Nr XXX/265/2017

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
artykuł nr 67

Uchwała Nr XXX/264/2017

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1107/1 położonej w Opatowie
artykuł nr 68

Uchwała Nr XXX/263/2017

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 647 położonej w Opatowie
artykuł nr 69

Uchwała Nr XXX/262/2017

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2017 roku
artykuł nr 70

Uchwała Nr XXX/261/2017

w sprawie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Opatowie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów