artykuł nr 86

Uchwała Nr XXVIII/245/2017

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
artykuł nr 87

Uchwała Nr XXVIII/244/2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
artykuł nr 88

Uchwała Nr XXVIII/243/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2017 Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 89

Uchwała Nr XXVIII/242/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2017 Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 90

Uchwała Nr XXVIII/241/2017

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2017 Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Opatowie