artykuł nr 11

Uchwała Nr XXXVIII/320/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie
artykuł nr 12

Uchwała Nr XXXVIII/319/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Opatowie
artykuł nr 13

Uchwała Nr XXXVIII/318/2017

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opatów na lata 2018-2022
artykuł nr 14

Uchwała Nr XXXVIII/317/2017

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2018 rok"
artykuł nr 15

Uchwała Nr XXXVIII/316/2017

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na obszarze Gminy Opatów