artykuł nr 16

Uchwała Nr XXXVIII/314/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok
artykuł nr 17

Uchwała Nr XXXVIII/315/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2017-2035
artykuł nr 18

Uchwała Nr XXXVII/313/2017

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
artykuł nr 19

Uchwała Nr XXXVII/312/2017

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
artykuł nr 20

Uchwała Nr XXXVII/311/2017

w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów